Desatero návštěvníka

  1. Nastudujte si informace o destinaci před Vaší cestou a po příjezdu navštivte jedno z informačních center.
  2. Využívejte šetrné formy dopravy při pohybu po destinaci.
  3. Minimalizujte množství produkovaného odpadu, a pokud je to možné odpad třiďte.
  4. Respektuj místní kulturu, tradice a různorodost.
  5. Vybírejte si lokální produkty a služby u místních poskytovatelů.
  6. Buďte ohleduplní k přírodě, dodržujte pokyny pro návštěvníky v chráněných krajinných oblastí.
  7. Buďte ohleduplní ke kulturnímu dědictví, ať už se jedná o zapsané památky či nikoli.
  8. Zkuste navštívit méně známá místa naší destinace v různých ročních obdobích.
  9. Zůstaňte u nás déle než jen jeden den.
  10. Jednoduše zkuste být zodpovědným turistou!