Naučná stezka Skryjský luh

Stezka začínající na okraji Skryjí u mostu přes řeku Berounku vás zavede do romantického lesního údolí Skryjského potoka. Zpestřením putování po pěkné bezbariérové trase může být hledání trilobitů v suti světoznámého naleziště zkamenělin nebo osvěžení v potoce.

Na dvou kilometrech naučné stezky, vedoucí rovinatým terénem po okraji národní přírodní rezervace Týřov, se nachází osm zastávek s informačními panely zaměřenými na zdejší přírodní zajímavosti, ochranu přírody, historii okolí a lesní hospodaření. Seznámíte se s tradicí pálení dřevěného uhlí a budete obdivovat repliku 3 metry vysokého skutečného milíře (hranice dřeva určená pro výrobu dřevěného uhlí). Součástí stezky je i torzo dutého kmene mohutného buku, který padl za oběť vichřici. Dozvíte se také recept na křivoklátskou uhlířinu, a jak je s těmito místy spojeno jméno spisovatele Oty Pavla nebo francouzského vědce Joachima Barranda. Od poslední zastávky se můžete vrátit stejnou cestou zpět nebo pokračovat k lesnímu rozcestí s můstkem přes potok a po zelené turistické značce dojít do Skryj.

Návštěvu naučné stezky Skryjský luh můžete spojit s prohlídkou blízké zříceniny hradu Týřova a obce Skryje. V této malebné vesničce se nachází Památník Joachima Barranda s bohatou sbírkou místních hornin a zkamenělin. Součástí muzea je i expozice věnovaná životu na venkově na přelomu 19. a 20. století a hradu Týřovu. Skryje jsou známé turistické letovisko pozoruhodné i vesnickou památkovou zónou s roubenými chalupami. V blízkosti obce se nachází přírodní rezervace Skryjská jezírka na Zbirožském potoku. Do skalní soutěsky, kde potok vytváří několik přírodních tůní a malý vodopád, se dostanete po 2,5 km modře značené turistické trase vedoucí z centra obce.

Délka:
2.1 km
Stoupání:
90 m
Klesání:
0 m
Náročnost
image/svg+xml
Trasa