Sledování ukazatelů

Destinační agentura pro své potřeby a pro potřeby nadřazených organizací sleduje tyto vybrané ukazatele na základě Metodického postupu pro systém sledování ukazatelů o vývoji destinace.

Aktuální ukazatele pro Vás připravujeme.

 

1. Ukazatele popisující předpoklady cestovního ruchu:

 

2. Ukazatele popisující nabídku cestovního ruchu:

 

3. Kvantitativní ukazatele popisující poptávku cestovního ruchu:

 

4. Kvalitativní ukazatele popisující poptávku cestovního ruchu:

 

5. Ukazatele efektivity: