Sledování ukazatelů

Destinační agentura pro své potřeby a pro potřeby nadřazených organizací sleduje vybrané ukazatele na základě Metodického postupu pro systém sledování ukazatelů o vývoji destinace a na základě vlastních indikátor. Podrobnější výkazy a komentáře je možno získat na vyžádání, neváhejte nás kontaktovat!

Připravujeme pro vás data za rok 2022.