Sledování ukazatelů

Destinační agentura pro své potřeby a pro potřeby nadřazených organizací sleduje vybrané ukazatele na základě Metodického postupu pro systém sledování ukazatelů o vývoji destinace a na základě vlastních indikátor. Podrobnější výkazy a komentáře je možno získat na vyžádání, neváhejte nás kontaktovat!

* Intenzita a hustota cestovního ruchu jsou dva základní indexy, které lépe vypovídají o zatížení cestovním ruchem. V roce 2019 činila hustota cestovního ruchu ve Středočeském kraji 247, pro celou ČR se hustota nevyhodnocuje. Celorepubliková intenzita cestovního ruchu činila 5,34, zatímco ve Středočeském kraji byla ze všech nejnižší hodnota 1,96. Více podrobností zde.