Talichova naučná stezka

Naučná stezka vás zavede do lesů na severním okraji Berouna. Byla pojmenována, stejně jako zdejší údolí, po významném českém a světovém dirigentu Václavu Talichovi. Vede místy, která si oblíbil a kde v klidu lesního zátiší čerpal nové síly a inspiraci k další umělecké tvorbě. Mimo vily, kde trávil zbytek svého života, vás čeká na trase i jedna z nejhezčích rozhleden středních Čech.

Nenáročná trasa dlouhá asi 6 km vede převážně lesními cestami z Talichova údolí přes okolí  Zdejciny na vrchol Děd (493 m n. m.) a po jeho hřebenu zpátky do Berouna kolem novogotické kapličky U Studánky.

Na stezce je celkem 11 zastávek opatřených naučnými panely. Informační tabule vás seznámí s přírodními zajímavostmi a historií území. Z rozhledny na Dědu je pěkný výhled do okolí Berouna a křivoklátských lesů. V jejím vnitřním prostoru se seznámíme s geologickou stavbou území, těžbou nerostných surovin a významnými nalezišti zkamenělin spojenými s francouzským badatelem Joachimem Barrandem.

Pro rodiny s dětmi nebo školy doporučujeme absolvování aspoň krátké části stezky (1 km) vedoucí k rybníčku v Brdatkách. Na tomto úseku je koncentrováno celkem sedm panelů zaměřených na zdejší přírodu a osobnost Václava Talicha. Tabule obsahují také úkoly pro malé návštěvníky. Správné odpovědi jsou vždy napsané převráceně malými písmeny pod texty.

Typ
Ikona Pěší
Délka:
5,5 km
Stoupání:
246 m
Klesání:
134 m
Náročnost
image/svg+xml
Trasa