TOP nebjevená místa

TOP
Hamousův statek
Lákalo by vás přenést se o 150 let zpět a zjistit, jak prostí lidé tehdy na venkově...
TOP
Vrch Velíz
Na jižním okraji křivoklátských lesů nedaleko Kublova se do výšky 595 m. n....
TOP
Zřícenina hradu Týřov
Necelé tři kilometry od obce Skryje se tyčí nad Berounkou torzo jednoho z nejstarších...
TOP
Zvonice Borek
Nejstarší dochované zmínky o osadě Borek, ležící necelé dva kilometry jihozápadně...