SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A. Tímto udělujete souhlas správci k tomu, aby v souladu

zpracovával Vaše osobní údaje (e-mail) pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení ve formě newsletteru.

B. Kontaktní údaje správce:

Berounsko, z. s. IČ: 08406405, se sídlem Husovo nám. 69, 266 01 Beroun, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. L 72347

C. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

D. Veškerá uvedená práva je možné uplatnit buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla správce osobních údajů, či elektronickou formou na e-mailové adrese: info@berounsko.net 

E. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: uoou.cz

F. Osobní údaje zákazníka mohou být správcem osobních údajů poskytnuty osobám, které pro něj zajišťují marketingové služby.

G. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

H. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.