• ČLEN

Bubovice

Obec Bubovice leží v chráněné krajinné oblasti Českého krasu, asi 7 km východně od Berouna mezi Loděnicemi a Karlštejnem. Lákají jak svou historií, tak okolní přírodou i poctivým pohostinstvím.    

Původně byla osada Bubovice založena v roce 1333 Jindřichem z Dubé a Malovar. Záhy připadla klášteru ostrovskému, jehož opati přesídlili po husitských válkách do Svatého Jana pod Skalou. Svatojánským benediktýnům náležely Bubovice až do zrušení kláštera císařem Josefem II. v roce 1785.

Kolem roku 1720 nechal opat Emilián Kotterovský postavit na návrší u obce kapli sv. Vojtěcha, která ale po zrušení kláštera brzy zpustla, a tak ani původní vzhled bubovické kaple nám bohužel není znám. Do současnosti se dochovalo pouze torzo sestávající z části obvodových zdí, nicméně kaple sv. Vojtěcha má pozoruhodnou minulost a byla v roce 2016 prohlášena za kulturní památku.

Církevní symboly bubovické historie se na obecním znaku snoubí s klasy obilí pro svůj zemědělský charakter obce, v dřívějších dobách zde stával pouze dvůr s ovčínem.

Z přírodních krás můžeme zmínit zhruba 4 km vzdálené Bubovické vodopády a blíže k obci tůně a mokřady v nivě Bubovického potoka, které jsou zázemím pro různé druhy obojživelníků. Za zmínku stojí i bubovický dub letní – křemelák, jehož stáří se odhaduje na úctyhodných 230 let a je naším památný stromem.

Bubovice žijí kulturním a sportovním životem a pořádají již tradiční akce, jako například Maškarní karneval pro děti, Pálení čarodějnic, Drakiádu, Dýňovou slavnost, Zpívání u vánočního stromku a Bubovické smeče. Při toulkách Českým krasem nezapomeňte na vydatný oběd a zastavte se v restauraci Rošáda přímo na návsi této malebné obce.

Bubovická 27 267 18 Bubovice
Poloha