• PARTNER

Korno

Malá obce Korno se nachází v Českém krasu a její zástavba je chráněná jako vesnická památková zóna.

První zmínka o obci se datuje kolem roku 1360, avšak původ názvu obce či přesné datum vzniku nám známo není. V horní části obce pravděpodobně stávala již od 14. století tvrz, o níž se však v roce 1540 píše jako o pusté. Pozůstatky tvrze zkoumal archeolog Václav Krolmus v 50. letech 19. století. Při svých výzkumech uvažoval také nad názvem obce, označil ji tehdy jako Gorna, tedy horní, na kopci stojící.

Zástavba obce se rozkládá ve svažitém terénu, zdejší usedlosti pocházejí většinou z 19. století a jsou seskupeny kolem pravidelných dvorů na parcelách středověkého původu. Na horním konci návsi se nachází novorománská kaple z 19. století. Druhou obecní kapličku lze nalézt ve směru na Liteň, postavena byla v roce 1771 a je typickým příkladem drobné vesnické sakrální architektury. Ke vzniku kapličky se vztahuje místní pověst o třech karbanících, kteří prohráli své peníze v hospodě a zapřisáhli se, že už karty nebudou hrát. Tři stěny kaple jsou obráceny k obcím, odkud pocházeli – Liteň, Měňany, Korno. U kapličky leží také zastavení naučné stezky Liteň.

Korno 21 267 27 Korno
+420724180408
Poloha