• PARTNER

Liteň

Městys Liteň se rozkládá při Českém krasu. Svou bohatou historií a památkovým fondem je zajímavým místem k navštívení.

Krajina v místech, kde se rozkládá městys Liteň s jejími součástmi Bělčí, Lečí a Vlencemi, byla osídlena dávno předtím, než pradávný písař zaznamenal roku 1195 první zmínku o obci. Tehdy tato zmínka byla ještě pod názvem Luteň, který se udržel až do počátku 14. století. První písemná zmínka také dokládá, že již tehdy zde existovala tvrz, ve 14. století byly v Litni již tvrze dvě – Valdek a Mladotovská tvrz.  Během třicetileté války byla Liteň vypálena švédskými vojáky, po konci války v roce 1648 zakoupila celé liteňské panství hrabata z Bubna a Litic. V tomto období byl namísto valdecké tvrze vystavěn pozdně barokní zámek.

Významným rodem, který se v 19. století dostal na liteňské panství byl rod Daubků, kteří zámek drželi ve vlastnictví až do roku 2006. Rod Daubků se zasloužil o rozvoj Litně, zámek se stal centrem kulturního a společenského života monarchie. Díky Daubkům byla také v Litni vybudována železniční trať spojující Zadní Třebaň a Lochovice. Ve 30. letech 20. století se do rodiny přivdala Jarmila Novotná, která po emigraci rodiny úspěšně působila v Metropolitní opeře v New Yorku. Po pádu komunistického režimu byl zdevastovaný zámek navrácen rodu. Dnes jej vlastní soukromí majitelé, kteří památku opravují a každoročně pořádají Festival Jarmily Novotné a další kulturní akce.

V areálu zámku se nachází objekt Čechovny,  která dostala název po otci básníka Svatopluka Čecha, Františku Čechovi, ten byl v Litni správcem statku. Svatopluk Čech vzpomínal na svůj pobyt v Litni a věnoval mu cyklus malých  povídek veršem nazvaný Ve stínu lípy. Na místě lípy, která se nedožila dnešních dní, nalezneme sochu tohoto významného spisovatele. O jeho životě a o životě Jarmily Novotné se návštěvníci mohou dozvědět ve zdejším muzeu, které sídlí v budově bývalé fary.

Zajímavou památkou, která v Litni připomíná působení rodu Daubků, je jejich hrobka postavená v novorenesančním stylu podle projektu známého architekta Antonína Wiehla. V minulosti v obci také žila židovská menšina, což dokládá židovský hřbitov, který je jedním z nejstarších dochovaných v České republice (založen v 17. století). Všechny památky a zajímavosti městyse jsou na trasách rozsáhlé naučné stezky Liteň.

Náměstí 71 267 27 Liteň
+420 311 684 121
Poloha