• PARTNER

Nový Jáchymov

V srdci křivoklátských lesů leží vesnička Nový Jáchymov, jejíž historie je úzce spjata s těžbou železné rudy.

Nový Jáchymov leží v severozápadní části okresu Beroun a byl založen v roce 1810, čímž patří mezi nejmladší sídla v širokém okolí. Podnět pro vznik obce dala výstavba železářského podniku s vysokými pecemi, slévárnou a pomocnými provozy, jejichž zakladatelem byl Jáchym Egon Fürstenberg, majitel křivoklátského panství v minulém století.

Okrajem obce protéká Habrový potok, na němž vznikla kaskáda třech rybníků. Nový Jáchymov leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko – biosférické rezervaci UNESCO, v prostředí hlubokých křivoklátských lesů. Vzdálenost obce od města Beroun a dálnice D5 je 15 km.

Lesní hřbitov

Lesní hřbitov v Novém Jáchymově založil František Nittinger (1768–1839) v rwoce 1831, který v té době působil jako dvorní rada Křivoklátského panství rodu Fürstenbergů, a je zde i pohřben. Na hřbitově jsou pochovány jak význačné osobnosti z doby rozmachu a provozu místních železáren, sléváren a těžby železné rudy, tak i další občané Nového Jáchymova a okolních obcí. Řada hrobů je zdobena vysoce umělecky hodnotnými litinovými kříži, pomníky a náhrobními deskami, zhotovenými ve zdejších železárnách a slévárnách. V centrální části hřbitova se nachází mohutný litinový kříž s korpusem Krista. Vzhledem ke svému umístění je hřbitov unikátní.

Hřbitov je dodnes aktivně využíván k pohřbívání a je volně přístupný veřejnosti. Jsou na něm proto vedle starých a historicky cenných náhrobků a křížů i náhrobky moderní. Historicky cenné náhrobky jsou soustředěny především v zadní části hřbitova. Jsou převážně litinové, zřejmě zhotovené v místní huti, některé v kombinaci s kamennými prvky a některé kamenné.

 Bývalý cáchovna a těžba železné rudy

Budova zvaná Cech sloužila jako vjezd do železorudného dolu. Byla vystavěna roku 1812 ve vlašském slohu. Zdi po obou stranách Cechu ukazují geologický průřez Krušné hory, úklon a sílu rudných vrstev. Levá místnost sloužila jako cáchovna, kterou se vstupovalo do těžní klece, ve druhé polovině budovy byla kaplička, kde se horníci před započetím práce modlili u železného kříže. Zvonek na střeše v podobě těžní věže svolával horníky do práce a oznamoval i neštěstí v dole.

Ruda se vyvážela v hutnicích a vyklápěla se do zásobáren vysokých pecí, které byly v údolí pod touto budovou. V 70. letech prošla budova kompletní rekonstrukcí. Dnes bývalá cáchovna slouží jako restaurace a součástí je i přilehlý letní parket se zázemím pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Tyršova 31 26703 Nový Jáchymov
+420 311 693 279
Poloha