• PARTNER

Roztoky

Roztoky rozkládající se na návrší meandru Berounky poblíž hradu Křivoklát jsou oblíbeným místem nejen vodáků, ale i turistů. Obcí prochází nejstarší značená turistická stezka – Svatojakubská cesta, která vede do španělského Santiaga de Compostela.

První písemná zmínka se o Roztokách objevuje v roce 1406, nicméně už ve 13. století zde stála rybářská chýše, která rybami zásobovala hrad Křivoklát. Obživu tehdejších obyvatel dokládá také starý název místa – Rybáky. Pravděpodobně někdy kolem roku 1370 zde vznikl středověký dvorec Jíry z Roztok,  který se za vlády Václava IV. stal královým důvěrníkem, členem královské rady, nejvyšším královským lovčím, vrchním představitelem dvorské stavební hutě a purkrabím na hradě Křivoklát. Jírovo erbovní znamení (černá vrána s červenou zbrojí ve stříbrném štítě) se pak stalo podkladem pro současný obecní znak a prapor.

V první polovině 16. století byla v Roztokách vystavěna železná huť. Na tradici hutnictví navázala knížata z Fürstenbergu roku 1824, jejichž hutní komplex (Nový Jáchymov, Nižbor, Hýskov) patřil k nejmodernějším podnikům ve střední Evropě a jeho výrobky jsou historiky ceněny dodnes.

Významné památky

Nedílnou součástí obce je zámek Leontýn. Na křižovatce silnic z Nižbora do Roztok a Kublova, v bývalé jelení oboře, byl v 18. století postaven uprostřed hospodářského dvora v barokním slohu lovecký zámeček. Původně dostal jméno Obora. Když se roku 1860 oženil majitel křivoklátského panství Max Egon z Fürstenbergu s Leontýnou, hraběnkou z Khevenhüller, rozhodl kníže o důkladné přestavbě zámečku. Ta byla provedena v letech 1865–1866 a dokončená stavba byla na počest nové paní přejmenována na Leontýnin zámek neboli Leontýn. Dnes je v zámku umístěn Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, pro veřejnost je nepřístupný.

Unikátní památkou je kruhový dvůr Karlov ve stejnojmenné osadě. Původně se jednalo o knížecí hospodářský dvůr založený ke konci 18. století v pozdně barokním slohu. Dvůr byl postupně upravován, až v konečné podobě získal ve srovnání s tehdy běžnými zemědělskými objekty neobvyklý kruhový půdorys, čímž se zařadil mezi architektonicky nejpozoruhodnější stavby svého druhu v Čechách. Dnes je dvůr v soukromém vlastnictví a veřejností není přístupný.

 

Roztoky 128 270 23 Roztoky
+420 313 558 113
Poloha