• ČLEN

Svatý Jan pod Skalou

Svatý Jan pod Skalou proslul jako turisticky vyhlášená lokalita, vždyť aby ne, vede zde totiž nejstarší značená turistická stezka – Cesta Vojty Náprstka, vznikla již na konci 19. století

Svatý Jan pod Skalou je jednou z nejmalebnějších obcí chráněné krajinné oblasti Český kras. Oplývá četnými přírodními krásami a nachází se zde mnoho historických památek. Svoji historii počítá od konce 9. století, kdy se zde podle legendy, v jeskyni pod mohutnou skalní stěnou, usadil první český křesťanský poustevník Ivan. Poustevník Ivan žil ve zdejších travertinových jeskyních, které jsou v tomto místě dodnes zachovány. Bůh mu seslal laň, aby ho živila svým mlékem. V jeskyni ho však pokoušeli zlí duchové a tak se rozhodl odtud odejít. Při odchodu se mu na návrší pod svatojánskou skálou zjevil sv. Jan Křtitel. Předal mu dřevěný křížek, kterým Ivan zlé démony ze své jeskyně vypudil.

Legenda dále vypráví o setkání poustevníka Ivana s českým knížetem a vládcem Bořivojem. Bořivoj při štvanici na medvěda postřelil Ivanovu laň. Poraněná laň dovedla knížete až před Ivanovu jeskyni. Bořivoj tak nalezl Ivana, pozval ho, aby s ním  odešel žít na jeho dvorec, Ivan však nechtěl a vrátil se do své samoty. Před svou smrtí sdělil knížeti poselství od sv. Jana Křtitele a podle legendy zde po Ivanově smrti opravdu nechal postavit kníže Bořivoj kapličku, která v 11. století.

Benediktinský klášter

První písemnou zmínku o jeskyni sv. Ivana nacházíme až v listině českého krále Přemysla Otakara I. z roku 1205. Podle této listiny Ivanovu jeskyni s poustevnu, hrobem a kaplí získal Ostrovský benediktinský klášter roku 1037 od českého knížete Břetislava I. Roku 1310 zde bylo založeno probošství a majetek kláštera byl v této době významně rozmnožen. Roku 1420 byl mateřský klášter benediktinů na Ostrově dobyt husitskými vojsky a zničen. Přeživší mniši se přesunuli do Svatého Jana, tehdy nazývaného „Svatý Ivan ve skalách“. Od roku 1517 se již datuje definitivní přesídlení mnichů z Ostrova do Svatojánského kláštera. Roku 1584 zde byly znovu nalezeny a vyzvednuty po staletí pečlivě ukrývané ostatky sv. Ivana. Od této chvíle zde započala tradice slavných svatojánských poutí.

Úcta k Ivanovi se šířila do dalekého okolí a význam tohoto místa vzrůstal. Roku 1661 zde byl na místě starého kostela vystavěn nový, velký barokní kostel sv. Jana Křtitele, jehož projekt vypracoval italský stavitel Carlo Lurago. Mohutná kamenná stavba však byla postavena na měkkém a vlhkém podloží bývalého potoka, což způsobilo záhy sesedání stavby a rozpukání zdiva a klenby. V roce 1711 kostel přestavěl Krištof Dienzenhofer. Podle svatojánského kostela dostala pak jméno i zdejší obec. Ostatní budovy bývalého kláštera byly stavěny postupně.

V polovině 20. století potkal klášter nešťastný osud, zmocnila se jej komunistická vláda, zřídila zde tábor nucených prací a v letech 1951–1955 dokonce věznici.

Vyhlídka a Solvayovy lomy

Skála, která ční nad klášterem se nazývá Svatojánská. Na jejím vrcholku je úchvatné vyhlídkové místo s křížem, které nabízí pohled na klášter a údolí Loděnického potoka, který Svatým Janem po Skalou protéká. Stoupání k vyhlídce z obce je pro zkušené turisty. Jednodušší trasa vede od obce Bubovice, po cestě nelze neminout skanzen Solvayovy lomy. Ten vybudovala parta nadšenců a dobrovolníků jako připomínku těžby vápence v Českém krasu. Skanzen dnes nabízí ukázku lomové úrkorozchodné dráhy, interiérovou i podzemí důlní expozici, ukázky staré lomové těžby a jiné zajímavosti. Kromě toho pořádá několikrát do roka krásné tématické akce.

Na vyhlídku a do skanzenu návštěvníky také dovede naučná stezka Svatojánský okruh, která má sedm zastavení a představuje svatojánské památky, mimo jiné také novodobou kapličku sv. Ivana v místní části Sedlec či hřbitovní kapli sv. Maxmiliána.

Kapacita parkovacích ploch v obci je často vyčerpána, doporučujeme proto do obce dojít pěšky, dojet na kole nebo zvolit autobusovou přepravu.
Svatý Jan pod Skalou 6 266 01 Svatý Jan pod Skalou
+420 311 672 115
Poloha