Svinaře

Svinaře jsou oblíbeným cílem chatařů, cyklistů a turistů, kteří odsud vyrážejí do okolní přírody či se zde zastaví k občerstvení.

První písemná zmínka o Svinařích pochází z konce 11. století, archeologické nálezy však dokládají osídlení již v době bronzové. Neobvyklý název vesnice byl pravděpodobně odvozen od zaměstnání jejích původních obyvatel, kteří byli chovatelé vepřů. Anebo se také mohlo jednat o vinaře, kteří zde pěstovali víno.

Významnou památkou obce je zámek, který stojí na místě středověké tvrze ze 14. století. V polovině 18. století zde byl vystavěn barokní zámek z rozlehlými zahradami, který byl na konci následujícího století upraven do nynější podoby. Zámek na přelomu tisíciletí chátral, krátce na to se však dostal do rukou soukromého majitele, který památku postupně rekonstruuje a zpřístupňuje veřejnosti.

Při výjezdu ze Svinař směrem na Řevnice stojí na konci obce kaplička u „Kyselé vody“. K tomuto místu se pojí místní pověst, která praví, že voda z pramene vyléčila zdejší zámeckou paní, ta pak kapličku nechala vystavět. Od té doby se pramen proslavil jako léčivý, což potvrdili i některé starší výzkumy.

Obecní 42 26728 Svinaře
+420 226 200 543
Poloha