• ČLEN

Tetín

Tetín patří mezi nejstarší historická místa v České republice, vždyť byl osídlen již v době kamenné a stal se svědkem významných historických událostí.

Jsou místa, která čas zastře svou věčností, ale jsou i taková, která žijí v povědomí národa celá staletí. K těm už více než tisíc let patří Tetín. Jeho počátky jsou v mnoha pověstech spojovány už s Krokovou dcerou Tetkou, ale historická studie a archeologické zprávy ho umisťují do první poloviny 10. století; je spojován s pobytem sv. Ludmily a jejího vnuka sv. Václava, jehož zde údajně po krátký čas vychovávala. 

V roce 921 však Ludmilina snacha Drahomíra najala vrahy a ti, v první vigilii noční z 15. na 16. září, Ludmilu na Tetíně zavraždili. Svatá Ludmila je první světicí, uváděnou ve spojitosti s Přemyslovci. Vzhledem k Ludmile můžeme Tetín považovat za jedno z míst pobytu prvních křesťanů v Čechách a jeden z kořenů české historie, vzhledem ke sv. Václavovi bývá někdy spojován s počátky české státnosti. Lze říci, že Tetín přinesl významný vklad do klenotnice české historie.

Tetínské sakrální stavby, a jejich historický význam, vražda sv. Ludmily i údajný pobyt sv. Václava, jsou předmětem soustavného historického bádání i součástí mnohých literárních děl. I tak zůstává minulost Tetína na některých místech dosud zastřena závojem tajemna. Mohou ji rozjasnit jen další archeologické výzkumy a historická zkoumání.

Historicky Tetín patří k nejstarším vesnicím v České republice.
Na Knížecí 2 266 01 Tetín
+420 311 622 316
Poloha