• ČLEN

Tetín

Tetín patří mezi nejstarší historická místa v Čechách, osídlen byl již v době kamenné a stal se svědkem významných historických událostí.

Jsou místa, která čas zastře svou věčností, ale jsou i taková, která žijí v povědomí národa celá staletí. K těm už více než tisíc let patří Tetín. Jeho počátky jsou v mnoha pověstech spojovány už s Krokovou dcerou Tetkou, ale historická studie a archeologické zprávy ho umisťují do první poloviny 10. století. Tetín je spojován s pobytem kněžny Ludmily, manželky prvního historicky doloženého knížete Bořivoje.

Ludmila se na Tetín uchýlila v roce 921, kde ji v noci z 15. na 16. září zastihli vrazi vyslaní její snachou Drahomírou. Ludmila tak vstoupila do dějin nejen jako první doložená česká kněžna, ale také jako mučednice a světice.

Význam Tetína dokládá i nadprůměrný počet kostelů, v obci naleznete celkem tři! Kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Ludmily a kostel sv. Jana Nepomuckého dokládají duchovní rozměr místa, kam v průběhu staletí proudily davy poutníků.

Bohatá historie obce kromě osudu kněžny Ludmily zahrnuje také pobyt českého kronikáře Václava Hájka z Libočan či obrozenecká setkávání na zdejším zámku.

Významná je i okolní příroda, neboť v obci naleznete přírodní rezervaci Tetínské skály a národní přírodní rezervaci Koda. Úchvatnou krajinu Českého krasu si nejlépe užijete u vyhlídky na Berounku od zříceniny hradu.

 

Historicky Tetín patří k nejstarším vesnicím v České republice.
Na Knížecí 2 266 01 Tetín
+420 311 622 316
Poloha