• PARTNER

Trubín

Vesnice Trubín leží v údolí Počapelského a Trubínského potoka, na okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko nedaleko města Králův Dvůr.

Na severozápadní straně obce se tyčí Trubínský vrch s výško 370 metrů nad mořem. Část území vrchu je územně chráněna jako přírodní památka, která se vyznačuje zachovalým ekosystémem skalní stepi s bohatou flórou a faunou. Mimo jiné se zde vyskytují vzácné teplomilné duby.

Osídlení obce v dávných dobách dokazují četné archeologické výzkumy, první výzkum provedl ve 2. polovině 19. století Václav Krolmus – jeden z prvních českých archeologů. Na území obce tak byla potvrzena například přítomnost keltských kmenů v 5. století před naším letopočtem či osídlení z mladší i starší doby kamenné. Významné trubínské nálezy jsou uchovány v Muzeu Českého krasu.

První zmínky o Trubíně jako takovém jsou zaznamenány v listině českého knížete Soběslava I., kterou adresoval vyšehradské kapitule v první polovině 12. století. Zajímavostí je, že v listině se dochovala autentická jména prvních pěti obyvatel vesnice: Dobroček, Křinek, Křata, Ropracht a Hostata.

Únos knížete Jaromíra

Přemyslovský kníže Jaromír si s družinou vyjel z Prahy do lesů v okolí Velízu na lov. Jeden lovec z družiny jménem Hovora se od oddělil, aby navštívil stařičkého otce. Byl u něj, když družina dorazila s nářkem, že se kníže ztratil, a s obavou, zda nebyl zajat Vršovci. Hovora vzal s sebou polnici a vydal se do hlubin lesa. Nalezl knížete Jaromíra, skutečně zajatého Vršovci, jemuž nepřítel uštědřil mnoho ran. Když Hovora zatroubil, jeho družina se rychle dostavila, svedla s Vršovci boj a zahnala je. Kníže Jaromír byl zachráněn a ošetřen.

Poté co se kníže Jaromír uzdravil, zavolal k sobě lovce Hovoru, aby jej odměnil. Ten na vybídnutí knížete žádal, aby bylo jeho stařičkému otci ještě za života umožněno těžit z lesního bohatství v místech, kde kníže rad loví. Kníže nejen přání rad vyhověl, ale učinil Hovoru také zemanem nad celým velízským krajem, slíbil, že dá na místě svého zajetí postavit kapli a přál si, aby tam, kde zazněly zvuky polnice, Hovora založil vlastní rukou vesnici, kde by se o události vyprávělo dalším generacím. Právě na místě, kde poprvé zazněl spásný hlas polnice, byla založena ves Trubín.

 

Obecní 26 267 01 Trubín
+420 311 636 039
info@trubin.cz
Poloha