• PARTNER

Vráž

Obec Vráž se rozkládá při okraji chráněné krajinné oblasti Český kras podél dálnice D5. Její dominantou je kostel sv. Bartoloměje.

Původ a založení Vráže obestírají pověsti. Podle nich zde první příbytky byly založeny pastevci stád v době, kdy v jeskyni ve Svatém Janu pod Skalou žil poustevník Ivan. To bylo za vlády knížete Bořivoje v 9. století, nicméně archeologické nálezy na území obce prokázaly stopy osídlení už ve starší době kamenné. Přibližně v desátém století byl postaven první kostel a kolem roku 1380 byl postaven kostel současný, který byl zasvěcen svatému Bartoloměji. Dominantním prvkem této stavby je mohutná hranolová věž s dlátovou střechou, která  je zcela mimořádně opatřena dvěma dvojramennými kříži. Podoba věže a atribut sv. Bartoloměje – nůž – se promítly do obecního znaku. První písemná zmínka o obci se pak datuje k roku 1320, kdy se připomíná rychtář ve Vráži („iudex de Wraz“).

Do Vráže, k železniční stanici, vede žlutá turistická stezka ze Svatého Jana pod Skalou. Severozápadně za hranicí obce se nachází rozhledna Lhotka, telekomunikační věž, která z výšky 24 metrů poskytuje vyhlídku na Beroun, Český kras i Křivoklátsko.

 

Školní 259 Vráž 267 11
+420 311 672 446
Poloha