• ČLEN

Zdice

Město Zdice leží na okraji chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko asi 40 km od Prahy ve směru na Plzeň. Vznik Zdic je datován k roku 1039 a první písemnou zmínku máme z roku 1147. Ve Zdicích se také údajně v polovině 11. století narodil kronikář Kosmas.

Historicky nejhodnotnější je střed města s kostelem Narození Panny Marie, radnicí a farou. Barokní kostel vznikl v letech 1747–1749 přestavbou tehdejšího gotického kostela. Pamětní deska umístěná na budově fary připomíná, že zde v letech 1835–1874 působil farář Josef Vorel, skladatel písní, z nichž mnohé znárodněly. Zajímavostí kostela je, že dne 11. 5. 1842 v něm zmíněný farář Vorel oddal Karla Jaromíra Erbena s Barborou Mečířovou z Žebráku.

Radnice sídlí v původním měšťanském domě. V roce 1424 v tomto tehdy ještě gotickém objektu jednali po smrti Jana Žižky pánové podjednou a podobojí o dalším osudu naší země. Od 16. století zde byla při zájezdním hostinci až do roku 1810 pošta, roku 1597 je hostinec uváděný „U Krále Václava IV.“ V 90. letech 20. století vznikla ve městě pěší zóna. Na ni navazuje nové náměstí s kašnou, jejíž raritou je stále se točící koule. Mimo historický střed města je za pozornost stojící památkou budova kina v kubistickém slohu, která byla vystavěna ve 20. letech 20. století a je unikátní.

Lesopark Knihov

Podle pověsti stával na kopci knížecí hrad Kniehov, odkud zbrojnoši střežili obchodní cestu údolím Litavky. Pravdivost tohoto tvrzení potvrdil letecký archeologický průzkum. Nyní je lesopark Knihov místo aktivního odpočinku s dlouholetou tradicí v plnění rekreační funkce pro obyvatele a návštěvníky města Zdice.

Lesopark byl postupně revitalizován do dnešní podoby. K rozvoji fyzického a duševního zdraví všech generací jsou umístěny v areálu lesoparku drobné volnočasové prvky, kterými je například terénní skluzavka, lanovka, dětské hřiště a hřiště na petangue. Stejně tak jsou aktivními dospělými využívány nainstalované cvičební prvky a vyznačené běžecké trasy. Vybudované schody velice usnadnily pohyb po naučné stezce, která vede přes vrchol Knihova, kde se nacházejí zbytky zmíněného středověkého hradiště. V budoucnu se plánuje na tomto místě výstavba rozhledny. Při procházce po naučné stezce si můžete odpočinout na četných vyhlídkových a odpočinkových místech.

Husova 2 267 51 Zdice
+420 311 685 105
Poloha