Pravidla soutěže

 

Pravidla soutěže o vstupenky na open-air „Rusalka v parku“ 16. 8. – 22. 8. 2021

 

1. Úvodní ustanovení

Organizátorem soutěže je Berounsko, z. s. se sídlem Husovo nám. 69, 266 01 Beroun, IČ: 08406405. Soutěž je určena pro osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, které jsou způsobilé k právním úkonům. Soutěž je pořádána organizátorem v rámci partnerské spolupráce s organizací Zámek Liteň, z. s.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit, změnit či zrušit.

Všichni zúčastnění soutěžící se svojí účastí v soutěži zavazují k dodržování těchto pravidel.

Tato soutěž není organizována společností Facebook a Instagram.

 

2. Účast v soutěži

Pro účast v soutěži (zařazení do slosování) je třeba splnit následující podmínky:

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže jediným pokusem, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook.

 

3. Místo a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá na území České republiky v období od 16. 8. 2021 do 22. 8. 2021.

 

4. Výhra

Do losování o výhru je zařazena tato cena – dvě vstupenky na open-air koncert „Rusalka v parku“, který se koná 28. 8. 2021 v Litni.

 

 5. Losování výherce a předání výhry

Losování výherce soutěže, který získá dvě vstupenky, proběhne 23. 8. 2021.

Výherce bude kontaktován prostřednictvím zapojeného profilu sociální sítě Facebook.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního posouzení z dostupných informací a zdrojů. Výhry nejsou soudně vymahatelné. Organizátor nenese zodpovědnost za technické problémy spojené s doručováním odpovědí. Akceptovatelné pro zpracování jsou pouze doručené odpovědi.

Výherci budou vstupenky zaslány elektronicky.

 

6. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

Zapojením do soutěže dává soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů (jméno, příjmení, název profilu na sociální síti Facebook) v souladu:

 

Kontaktní údaje správce:

Berounsko, z. s.

IČ: 08406405

se sídlem Husovo nám. 69, 266 01 Beroun
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. L 72347

 

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 

Veškerá uvedená práva je možné uplatnit buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla správce osobních údajů, či elektronickou formou na e-mailové adrese: info@berounsko.net

 

Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz

 

Osobní údaje zákazníka mohou být správcem osobních údajů poskytnuty osobám, které pro něj zajišťují marketingové služby.

 

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

 

Vzhledem k zákonné úpravě zákona o ochraně osobních údajů, nemůže být soutěžící splňující podmínky soutěže, který nedal souhlas se zpracováním osobních údajů, zveřejněn a vyrozuměn o případném vylosování v soutěži.

 

Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.