• TOP

Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun

Festival klasické hudby na počest Václava Talicha, který žil v Berouně a byl jedním z nejvýznamnějších dirigentů 20. století.

Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun se koná nepřetržitě od roku 1983 vždy v říjnu a listopadu. Za tuto dobu se zde představilo množství renomovaných těles a interpretů klasické hudby. Od doby svého vzniku je festival prestižní kulturně společenskou akcí nejen města Berouna, ale i širšího regionu.

V roce 2001 převzal nad festivalem záštitu jeden z posledních Talichových žáků, renomovaný britský dirigent sir Charles Mackerras. Pod záštitou tohoto milovníka české hudby probíhal festival až do roku 2009. V roce 2012 se festival konal pod záštitou ministryně kultury ČR. Prezidentem festivalu je od roku 2013 dirigent Jan Talich, prasynovec Václava Talicha. V roce 2019 měl festival historicky nejvyšší návštěvnost.

Cílem festivalu je přiblížit jej i mladému publiku, což potvrzují statistiky v nárůstu mladých návštěvníků.

Festival pořádá zapsaný ústav talichovo Berounsko, z ú. a koná se v Kulturním domě Plzeňka, v kostele sv. Jakuba a na dalších místech.

Doprovodné akce festivalu

S dobbu konání festivalu, je již několik let spojena řada doprovodných akcí, zahrnující poměrně bohaté kulturní spektrum od zpěvu, besed, výtvarného umění a podobně. Letošní ročník poprvé nabídne open air koncert, který se bude konat v září na Husově nám. v Berouně.

Talichův Beroun a mladé publikum

Již několik let Talichův Beroun pořádá besedy s vystupujícími umělci pro studenty místních základních a středních škol. Studenti mají možnost účastnit se i vzdělávacího programu v pražském Rudolfinu a na Pražské konzervatoři.

Talichovo Berounsko, z. ú. Holandská 118 Beroun 266 01
+420 724 920 977
Poloha