• TOP

Svatoludmilská pouť na Tetíně

První doložená česká panovnice, zakladatelka přemyslovské dynastie, babička svatého Václava, to vše je svatá Ludmila. Žena, která na sklonku svého života odešla na Tetín, kde ji zastihli v roce 921 vrazi.

Poutě mají tradici na Tetíně již několik staletí a pořádají se zde obvykle druhý zářijový víkend. K poutní mši svaté je připraven bohatý doprovodný celodenní program, který zahrnuje přednášky, divadla, koncerty a další zábavné a vzdělávací aktivity pro všechny věkové skupiny.

V posledních letech se také vždy den před poutí koná promítání filmu pod širým nebem.

V roce 2021 proběhne výroční rok svaté Ludmily, neboť uplyne 1100 let od jejího zavraždění na Tetíně.
Poloha