• PARTNER

Geopark Barrandien

Barrandien je ojedinělé území, které má na relativně malém území celou škálu geologických a paleontologických zajímavostí.

Profily a odkryvy nejsou tak masivní jako jinde na světě, ale jsou úžasně pestré a i ty nejlepší nebo nejkrásnější profily jsou dobře dostupné na kole, pěšky, na lodi, vlakem či dokonce tramvají. Nacházejí se zde čtyři hlavní geologické útvary starších prvohor: kambrium, ordovik, silur a devon. Jsou zde typové lokality pro stratigrafii spodního paleozoika uznávané v celém světě, z nichž nejvýznamnějších je nepřerušený sled na hranici silur- devon.

Národní geopark Barrandien zasahuje do tří krajů – Hlavní město Praha, Středočeský a Plzeňský kraj. Celková rozloha geoparku 4 316,3 km², z toho ve Středočeském kraji 2 209,1 km², v Plzeňském kraji 1 842,4 km² a v Hlavním městě Praha 264,8 km². Území geoparku je rozděleno do pěti oblastí: Praha, Berounsko, Brdy, Rakovnicko, Plzeňsko.

Geopark Barrandien obdržel 25. 9. 2020 od ministra životního prostředí certifikát národního geoparku.

Joachim Barrande byl významným francouzským inženýrem a paleontologem 19. století. Díky svým výzkumům geologických útvarů a zkamenělin ve středních Čechách proslavil tuto oblast a stal se celosvětově uznávaným.