Jeskyně sv. Ivana

Svatý Ivan byl podle legendy první poustevník v Čechách. V devátém století obýval mohutnou travertinovou jeskyni zdobenou krápníky. Ta se dnes nachází uprostřed obce, které dal jméno jiný světec.

Ivan nebyl zdaleka prvním obyvatelem jeskyně. Ta sloužila již dávno před tím jako příbytek  pravěkých lidí. Dokladem toho jsou nástroje z doby bronzové a železné, které v ní byly nalezeny. Nejslavnější obyvatel sem přišel v roce 880, když si vybral poustevnický život místo charvátského trůnu, který měl převzít po svém otci. A žil tu déle jak čtyřicet let. Na počátku prý neúspěšně bojoval se zlými duchy, kteří podzemní prostoru opanovali. Když se rozhodl jeskyni raději opustit, zjevil se mu sv. Jan Křtitel a daroval mu zlatý kříž. S ním pak úspěšně vyháněl nejen duchy, ale dokonce i samotného Ďábla, který vyletěl z jeskyně dodnes viditelnou dírou ve stropě.

V jedenáctém století byl na úpatí skalního masivu vystavěn klášter a ve století patnáctém pak nechal pan Oldřich Zajíc zbudovat jeskynní kostel Narození sv. J. Křtitele při poustevně sv. Ivana. K němu se konaly časté poutě a svou velikostí brzy nestačil. Proto byl v sedmnáctém století založen barokní kostel sv. Jana Křtitele a podle návrhu italského architekta Carla Luraga i benediktinský klášter. Kostel byl spojen se starým skalním kostelem – jeskyní sv. Ivana. V jeho středu stojí náhrobek sv. Ivana ukrývající schránku s poustevníkovými ostatky.

TIP: Všimněte si v jeskyni kamene, na němž se Ivan modlil. A jak ho poznáte? Podle vytlačených končetin světce.

Otevírací doba
Duben až říjen
So–Ne
10:00
13:00
14:00
17:00
Jeskyně je přístupná v otevírací době barokního kostela sv. Jana Křtitele. V době letních prázdnin je kostel zpřístupněn po celý týden kromě pondělí.
Poloha