Kaple Bolestné Panny Marie v Berouně

Novogotická stavba na kopci Průhon nad Berounem nahradila původní poutní kapli u pramene, který je údajně léčivý.

Historie místa, kterému místní říkají „u kapličky“, se začala psát v roce 1723. Tehdy právě tady spatřil pastýř ovcí polonahého starce s ošklivým zraněním na boku. Muž poklekl u studánky, začal si omývat ránu vodou a ta se počala rychle zacelovat. Pastýř se k němu rozběhl, ale zakopl o kořen, upadl a ztratil vědomí. Když se probral, stařec byl pryč. Záhy se začala okolím šířit zpráva, že nad Berounem se u zázračného pramene zjevil svatý Ivan. Vodě ze studánky začala být připisována zázračná moc a místo dostalo jméno U boží vody. Již v roce 1724 zde nechal berounský děkan Jiří Procházka postavit kapli Panny Marie Bolestné a vztyčit dubový kříž. Kopec pojmenoval Kalvárie, ale název se neujal. Později byla ke studánce zřízena křížová cesta a byly sem pořádány i poutě. V blízkosti vyrostly chaloupky pro dva poustevníky a svíčkovou bábu, která prodávala svíčky a obětiny. Po zrušení pousteven josefínskými reformami začala kaple chátrat, až byla stržena. V letech 1893–1895 byla nedaleko původního místa postavena nynější novogotická kaple podle projektu známého architekta Josefa Mockera. Věhlas studánky i kaple však začal upadat a procesí se přestala konat. Dnes je pramen nepřístupný, ukrytý v uzamčené kapličce. Kaple Bolestné Panny Marie spolu s kapličkou nad studánkou (studničním stavením) je chráněna jako kulturní památka.

TIP: Od kaple se vyplatí vyšlapat pár desítek metrů po modré turistické značce směrem k rozhledně Děd. Odměnou za zdolání strmého kopce je nádherný pohled na Beroun.

Poloha