Kaplička sv. Ludmily v Chodouni

Pseudorománská kaplička v obci Chodouň upoutá svou netradiční podobou.

Kaplička se zvonicí byla vystavěna na počátku 19. století, přesný rok není znám, ale počítá se někdy okolo let 1813 až 1816, kdy krajem táhlo vojsko, jež zvítězilo nad Napoleonem.

Kaple, pravděpodobně původně zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, bude v rámci oslav 1100 let od zavraždění kněžny Ludmily a při příležitosti 750. let od založení Chodouně v roce 2021 zasvěcena sv. Ludmile. Do věžičky kaple byl v letošním roce také vložen pamětní tubus s významnými předměty a dokumenty obce Chodouň.

Poloha