Keltské oppidum Stradonice

Keltské oppidum bylo postaveno kolem roku 120 př. n. l. na vrchu Hradiště u Stradonic. Rozkládalo se na ploše devadesáti hektarů.

Oppidum představovalo významné obchodní a výrobní centrum. Vstupy do něj chránily nejméně čtyři brány, zástavbu tvořily oplocené dvorce s řadou obytných a hospodářských staveb. Předpokládá se, že vrcholek oppida tvořil kultovní okrsek, kde se konaly náboženské obřady. Uvnitř žilo pestré společenstvo od aristokracie přes řemeslníky, kupce až po nevolníky a otroky. Celkový počet obyvatel se odhaduje na několik tisíc. Sláva oppida však trvala podle všeho jen okolo jednoho sta let. Poté čekal toto tehdejší evropské centrum obchodu úpadek související s nájezdy germánských kmenů.

Stradonické oppidum bylo definitivně opuštěno nebo zničeno kolem roku 30 před Kristem, ale po staletích znovu „ožilo“ v roce 1877 náhodným nálezem dvou stovek zlatých mincí. Během pár měsíců bylo okolí Stradonic a vrchu Hradiště překopáno a obráceno naruby. Seriózní archeologický průzkum proběhl bohužel až dvacet let po zlaté horečce, která cennou lokalitu značně zdevastovala. Polohu oppida dnes připomíná kříž na vrcholu kopce. Nejobsáhlejší sbírka zdejších nálezů je uschována v Národním muzeu, Středočeský kraj nechal v místě stradonického oppida instalovat informační tabule o historii, vykopávkách, původních stavbách i výrobcích Keltů.

TIP: Keltské oppidum Stradonice leží na dohled od zámku v Nižboru, kde Ústav archeologické památkové péče středních Čech provozuje Informační centrum keltské kultury. Zajímavý je asi půlhodinový film ze života Keltů, jehož promítnutí je součástí prohlídky.

Autorem letecké fotografie je Mgr. Irena Benková, ÚAPPSČ.

Poloha