Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech

Kostel v Počaplech patří k překrásným ukázkám vrcholného baroka v českých zemích.

Plány pravděpodobně zhotovil jeden z našich nejvýznamnějších barokních stavitelů K. I. Dientzenhofer, který stojí třeba také za kostelem sv. Mikuláše v Praze.

Barokní stavba vznikla na místě původního dřevěného kostela. Ten zde, na vyvýšené části vsi, stál již v polovině 14. století a do barokního stylu byl přestaven v letech 1730–1733. V minulosti se kolem kostela rozkládal i hřbitov.

Loď kostela má obdélníkový půdorys a přiléhá k ní pravoúhlý presbytář. Věž je umístěna v průčelí nad vchodem do kostela.

Výzdobě interiéru kraluje barokní obraz Panny Marie, jež klečí na nebesích a podpírají ji andělé. Obraz  je umístěn v pozadí za oltářem.

Další oltáře se nacházejí po stranách. Pocházejí z konce 19. století a v tehdejším rokokovém stylu je namaloval Jan Heřman, pražský malíř specializovaný na malbu náboženských obrazů. V Počaplech zpodobnil českého světce Jana Nepomuckého a dále  sv. Isidora z Madridu. Ten žil na přelomu 12. století a stal se patronem zemědělců, dělníků  a manželů.

Z dalšího vybavení stojí za zmínku hlavně klasicistní varhany z poloviny 19. století, které jsou dodnes v provozu.

Kostel je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie. Dnes slouží farnosti Beroun jako pobočný kostel a každou neděli v osm hodin se zde koná bohoslužba.

Poloha