Kostel sv. Kateřiny v Chotči

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské je jednoduchá barokní stavba z konce 17. století, která poutá pozornost svýma dvěma nezvykle nízkými věžemi.

Raně barokní stavba stojí na návrší malebné vesničky Choteč nedaleko Černošic. Pokud se jej rozhodnete navštívit, okouzlí vás svými překrásnými výhledy do okolí a úžasnou architekturou.

Kostel byl zbudován koncem 17. století tehdejším majitelem obce Bílkem z Billenberka dle návrhů francouzského architekta a malíře J. B. Matheyho. K jeho výstavbě bylo zřejmě částečně použito zdivo původního kostela ze 16. století.

Jedná se o jednoduchou jednolodní sakrální stavbu se čtvercovým presbytářem, sakristií a malým hřbitovem okolo. V severní části najdete kapli sv. Jana Nepomuckého s klášterní klenbou a barokní sochou známého světce. Kostel je unikátní díky svým dvěma čtvercovým věžím, které se tyčí do okolí. Ty byly původně štíhlého, vysokého tvaru. V roce 1856 však do jedné z nich uhodil blesk a část z ní se zřítila. Poté byly obě věže sníženy na stejnou výšku.

Dominantou barokně laděného interiéru kostela je hlavní oltář z počátku 17. století od českého sochaře Ferdinanda Geigera, na kterém se nachází obraz Nejsvětější Trojice.

 

252 26 Choteč
Poloha