Kostel sv. Martina ve Zbečně

Kostel ve Zbečně je zasvěcen sv. Martinovi z Tours a patří k nejstarším památkám v regionu.

Pravděpodobně zde stál již na konci 11. století. V této době si zde přemyslovská knížata postavila dvorec, odkud vyjížděla do okolních lesů na lov.

Z Kosmovy kroniky se tak například dozvídáme, že v roce 1100 kníže Břetislav II. zašel ve Zbečně na mši, a následně se vydal na lov, kde byl zákeřně zavražděn.

Vzhledem ke stáří stavby se na kostele vystřídalo i několik stavebních stylů. Na přelomu 14. a 15. století byl původní románský kostel přestaven na gotický. Na začátku 18. století se tehdejší majitel panství Jan Josef Valdštejn rozhodl pro další změnu a kostel získal nynější barokní podobu.

Kostel má jednu loď a věž v průčelí. Dominantou dřevěného oltáře z roku 1717 je obraz sv. Martina dělícího se s žebrákem o svůj plášť. Na bočních oltářích jsou zobrazeny další svatí, především sv. Anna a sv. Jáchym s Pannou Marií. Všechny je v roce 1853 namaloval pražský malíř Jan Kroupa.

Dříve z kostela vyzváněly 3 zvony, v roce 1917 však dva byly zabaveny.  Další zvon pak přibyl až v roce 2005 a dostal jméno po tehdejším papeži Benediktovi XVI.

TIP: Naproti kostelu můžete navštívit zachovalou rurální památku – roubenku Hamousův statek.

Poloha