Kostel sv. Michaela Archanděla ve Skryjích

Kostel sv. Michaela Archanděla v malebných Skryjích patří k nádherným ukázkám vrcholného baroka v Čechách.

První zmínky o stavbě pocházejí z roku 1350. Během třicetileté války byl původně dřevěný kostel vypálen a zničen švédskými vojsky. O jeho obnovu se zasloužil až hrabě z Valdštejna koncem 17. století, který nejdříve postavil novou zvonici a v roce 1712 i zcela nový barokní kostel. Další úpravy se dočkal v polovině 19. století.

Podélný barokní kostel má bohaté architektonické členění. Na východní straně k němu přiléhá presbytář se sakristií a na západní straně nízká věž se dvěma zvony. První z nich, pocházející z roku 1598, je zdoben reliéfem Matky Boží a druhý s reliéfem sv. Jana Nepomuckého byl přelit pražským zvonařem Karlem Bellmannem v roce 1839.

Interiér kostela je střídmě zdobený. Jeho hlavní dominantou je oltářní obraz sv. Michaela Archanděla, který v letech 1854-1855 namaloval český malíř Josef Vojtěch Hellich.

Součástí areálu je mimo jiné také bývalý, dávno zrušený hřbitov, který je obehnaný téměř úplně dochovanou ohradní zdí se zbytky dvou pilířových bran.

 

 

 

Poloha