Pražská brána v Berouně

V minulosti mohl cestovatel do Berouna přijít několika branami, které byly součástí městského opevnění. Do dnešní doby se dochovaly pouze dvě, Plzeňská a Pražská.

Pražská brána pochází z konce 14. století, to že byla součástí obranného systému městského opevnění odpovídá i její podoba. Zdi jsou dva až tři metry tlusté a nad vstupním portálem lze dosud pozorovat vysoký hrotitý výklenek, ze kterého se spouštěla padací mříž. Na svoji funkci brána několikrát doplatila, například hned v roce 1421 ji významně poničilo vojsko Jana Žižky. V polovině 19. století se nacházela v tak špatném stavu, že město Beroun dokonce zvažovalo její likvidaci.

Brána byla postavena v gotickém slohu a tuto gotickou podobu si zachovala dodnes. Interiéry brány nicméně od 16. století prošly mnohými úpravami. Do prvního patra se vchází po vřetenovém schodišti a ocitnete v místnosti s valenou klenbou. Naopak druhé patro má plochý strop a vede odtud žebříkové schodiště do krovu. Na vrcholku stříšky jsou dvě špičky ozdobené korouhvičkami. Dnes se do věže z úrovně chodníku. V minulosti byl vchod z obraných důvodů umístěn dva a půl metru nad zemí, a abyste se dostali ke vchodu, museli jste použít žebřík.

Pražská brána není aktuálně zpřístupněna, veřejnosti je otevírána příležitostně např. při Dnech evropského kulturního dědictví.

Poloha