Rodný dům Leopolda Zvonaře

Půvabná roubenka z přelomu 18. a 19. století stojí uprostřed vesnice Kublov.

Má popisné číslo 10 a pyšní se tím, že se zde v roce 1824 narodil vlastenec a hudební skladatel Josef Leopold Zvonař. Líbí se vám melodie písně „Čechy krásné, Čechy mé“? Hudebním autorem je právě on.

Rodiče svému synkovi původně předurčili kariéru krejčího v Kublově. Učitelé však viděli, že chlapec má zcela jiný talent než stříhat saka, a zařídili Josefovi studia v Praze. Zde se také Josef začal vlastenecky angažovat s stal se například jedním ze zakládajících členů pěveckého spolku Hlahol.

Zvonařova skladatelská dráha nebyla tak oslnivá jako třeba v případě jeho současníka Bedřicha Smetany. Zasloužil se však významně o rozvoj české hudební pedagogiky.

Ve 41 letech ho postihla tuberkulóza, na kterou zemřel. Pohřben je ve své rodné vsi.

Od roku 2015 patří Zvonařův rodný domek obci Kublov. Obec ho zakoupila od posledního majitele Jana Hoška, kterému se podařilo zachovat autenticitu starobylé stavby. V budoucnosti by zde mělo být zřízeno na počest slavného rodáka jeho muzeum.

TIP: Od rodného domku se můžete vydat na příjemnou procházku na vrch Velíz, kde v pohanských dobách  lidé uctívali pastýřského boha Velese.

Poloha