Židovský hřbitov v Mořině

Židovský hřbitov na kraji Mořiny z první poloviny 18. století zdobí náhrobky nejen z místního vápence.

Venkovský židovský hřbitov je situován severozápadně za obcí Mořina, nedaleko od města Beroun. Byl založen mezi lety 1735–1736 a do dnešní podoby se postupně upravoval až do 19. století.  Dochovalo se zde na 200 hrobů. Nejstarší čitelný náhrobek pochází údajně již z roku 1741 a ty nejnovější, stojící v severovýchodním cípu hřbitova, se dle historiků datují do 30. let minulého století. Pod náhrobky, které jsou z místních vápenců, z pískovců a nověji i černé žuly, jsou pohřbeni nejen členové místní komunity, ale i okolních obcí.

Součástí areálu je také do ohradní zdi vybudovaná márnice s pamětní deskou, na které si návštěvníci mohou v latině či hebrejštině přečíst o založení hřbitova. Celý areál je ohrazen kamennou zdí a dostat se dovnitř je možné pouze zdobenou pilířovou brankou.

Hřbitov je volně přístupný veřejnosti. Návštěvníci se musejí však chovat tiše a s respektem. Pro návštěvu židovských hřbitovů existuje řada předpisů, mezi něž patří například zákaz jídla a pití či zákaz vstupu zvířat, zejména však požadavek neporušitelnosti hrobů na věčné časy.

Poloha