Výstava Divadlo jako touha

Zavítejte na komorní výstavu, která vás provede kouzelným světem amatérského divadla v našem regionu a jeho proměnami během 19. a 20. století.

V Muzeu Českého krasu je k vidění nová komorní výstava, během níž je návštěvníkům přiblížena historie ochotnického divadla na Berounsku a Hořovicku v 19. a 20. století, kdy vznikly jedny z nejstarších divadelních spolků v českých zemích.

Na výstavních panelech uvidíte mimo jiné reprodukce dobových plakátů, divadelních programů a fotografií z jednotlivých představení.

Zajímavostí je např. vyjádření rakousko-uherské cenzury, které bylo třeba k uvedení hry v 2. pol. 19. století. Prohlédnout si můžete také titulní stranu hry Berounské koláče, která byla napsána speciálně pro místní ochotníky. Seznámíte se s minulostí různých divadelních spolků v Berouně a jejich vůdčími osobnostmi. Zjistíte, kde v roce 1812 vznikl nejstarší ochotnický spolek v Čechách a jakou hru napsal K. J. Erben pro místní občany. Dozvíte se, které venkovské divadelní spolky působí až dodnes.

Panelovou část výstavy poskytl Státní okresní archiv Beroun, vystavené předměty pocházejí ze sbírek muzea. Vystaveny jsou např. poválečné loutky či části loutkového divadla z nedalekých Hostomic. Obrazovou část výstavy si můžete prohlédnout také on-line na stránkách berounského archivu.

+420 311 624 101
Husovo náměstí 87
Vstupné
Základní
80
Snížené
40
Poloha