Evropské minerální dny

Velkolom Čertovy schody, Vápenka Čertovy schody, Muzeum Českého krasu v Berouně a Správa CHKO Český kras připravují v rámci akce Evropské minerální dny na sobotu 16. září 2023 již tradiční exkurzi do aktivních vápencových lomů Velkolomu Čertovy schody s prohlídkou rekultivace po ukončení těžby kombinovanou s návštěvou geologicky zaměřených expozic muzea.

Účastníci se mohou těšit na zážitek z aktivních vápencových lomů spojený s výkladem o historii, těžbě, geologii a zpracování vápence. Připraveny jsou také ukázky současné těžební a dopravní techniky používané v lomech. Součástí prohlídky lomu budou také prezentace Správy CHKO Český kras, při nichž se účastníci dozvědí informace o ochraně přírody v oblasti. Pro účastníky bude připraveno i malé pohoštění.

Kromě lomu se část programu odehraje také v berounském muzeu. Zde bude připravena komentovaná prohlídka expozice a Geoparku Barrandien „Pradávný příběh ukrytý v kamenech“ vedená muzejním geologem spojená s projekcí souvisejících animací a videí. Účastníci budou moci navštívit i výstavu Český kras a jeho lidé. Po ukončení programu budou účastníkům v Muzeu Českého krasu do 17:00 zpřístupněny stálé expozice a vyhlídka na město z ochozu Plzeňské brány.

Exkurze pro veřejnost proběhne ve třech skupinách, sraz přihlášených účastníků jednotlivých skupin je v 8:15, 9:00 a 10:20 před Muzeem Českého krasu. Celý program trvá cca 5–6 hodin.

UPOZORNĚNÍ: Exkurze se může zúčastnit max. 40 osob v jedné skupině, rezervace nutná. V případě zájmu volejte na telefonní číslo +420 601 374 246 (pokladna Muzea Českého krasu), nejlépe ve dnech úterý až neděle, 9:00 (neděle od 10:00) – 12:00 a 12:45 – 17:00. Přihlášky pro osoby starší 5 let jsou přijímány do neděle 10. září. V případě, že se nebudete moci zúčastnit, prosíme o včasné odhlášení, aby se mohli zúčastnit další zájemci. Účast na exkurzi je zdarma. Autobusová doprava do lomu a zpět bude zajištěna. Podmínkou účasti na exkurzi je vlastní pevná, plně uzavřená obuv. Platí zákaz požívání alkoholu či omamných a psychotropních látek před a v průběhu exkurze.

Pro návštěvu lomu je nezbytné seznámení s bezpečnostními předpisy, které budou poskytnuty účastníkům.

+420 311 624 101
Husovo náměstí 87
266 01 Beroun
Vstupné
Základní
0
Snížené
0
Rodinné
0
Poloha