Festival Jarmily Novotné

Dorazte na 11. ročník hudebního festivalu k poctě operní divy Jarmily Novotné, která je považována za jednu z nejvýznamnějších sopranistek 20. století.

11. ročník Festivalu Jarmily Novotné 2022 se, stejně jako předchozí roky, bude konat v prostorách areálu barokního zámku Liteň nedaleko Karlštejna.

V rámci festivalu je pro hosty připraven pestrý program, zejména v podobě koncertů se zajímavými osobnostmi, ale i mladými nadanými umělci.

Liteňské hornové dny

Samotný festival započne o víkendu 23.-24. dubna, během kterého se zájemci mohou těšit na rozmanitou nabídku účastnických koncertů. Dále si v rámci doprovodného programu mohou prohlédnout výstavu žesťových nástrojů nebo si přijít poslechnout koncert mysliveckých trubačů, a to vše za dobrovolné vstupné.

ZUŠ OPEN

V neděli 22. května se zámecký areál stane potřetí centrem happeningu základních uměleckých škol ZUŠ pro Středočeský kraj, který si již dokázal během uplynulých ročníků v rámci festivalu vybudovat své čestné místo. Těšit se hosté mohou na umělecké odpoledne, během něhož se uskuteční koncerty na několika venkovních podiích, a na absolventské koncerty ve zrekonstruovaných prostorech sálu Čechovny.

Pěvecké kurzy

Nedílnou součástí festivalu jsou také pěvecké kurzy. Ty si během loňského roku získaly velký ohlas nejen díky návštěvě proslulé holandské pěvkyně Margreet Honig, ale také díky jejímu spojení s českou operní pěvkyní – sopranistkou Simonou Houda Šaturovou. Po zdařilém minulém roce se organizátoři festivalu rozhodli jejich účast zopakovat a doplnit jejich vystoupení operním režisérem Markem Mokošem. Letošní ročník pěveckých kurzů, jehož tématem bude raný romantismus, tak bude nejen výjimečný díky své účasti, ale také kvůli spolupráci se Slovenským národním divadlem. Kurzy se budou konat v termínu od 14. do 18. června.

Slavnostní zakončení festivalu, jehož součástí bude závěrečný koncert, se uskuteční v podvečer 18. června v prostorách zámeckého parku.

Více podrobností o konkrétním programu naleznete na webových stránkách festivalu.

 

 

Liteň 1 267 27 Liteň
Poloha