Franz Kafka, autor z Čech

Nejen o spisovateli Franzi Kafkovi, ale i o česko-německém soužití ve společné zemi promluví JUDr. Pavel Kosatík v Muzeu Českého krasu.

V roce 2024 uplyne 100 let od úmrtí spisovatele Franze Kafky, světově nejuznávanějšího spisovatele z českých zemí. Připomínky jeho postavy v souvislostech česko-německého nejen kulturního soužití oné doby se ujme významný český historik a popularizátor vědy JUDr. Pavel Kosatík.

Muzeum Českého krasu pořádá v roce 2024 s podporou města Berouna cyklus přednášek s názvem Setkávání v muzeu.
Bude zaměřen na historii, politickou geografii, literaturu a ekonomii. K zajištění jednotlivých přednášek jsou i pro letošek přizýváni odborníci z akademických institucí Prahy či dalších univerzitních měst. Dramaturgický dohled i moderování samotného večera zajišťuje historik a politolog prof. Vratislav Doubek, Ph.D., který je odborným garantem projektu.

+420601374246
Husovo náměstí 87
266 01 Beroun
Vstupné
Základní
30
Snížené
20
Poloha