Královský průvod

První červnový víkend bude patřit průvodu české královny a císařovny Elišky, která poputuje Berounskem v doprovodu vévody Štěpána II. Bavorského.

Letošní ročník Královského průvodu se volně inspiruje historicky doloženou poutí královny Elišky za uzdravení jejího manžela Karla IV.

Během víkendu bude průvod uvítán v Králově Dvoře, Berouně, Tetíně a Srbsku, kde se návštěvníci mohou těšit na bohatý doprovodný program plný dobových stánků, řemesel, vystoupení a zábavy.

Kdo bude mít chuť, může se k průvodu připojit a kus plánované cesty si projít v doprovodu rytířů, bubeníků, jezdců na koních a dalších dobových postav.

Sobota 3. června 2023

Králův Dvůr – zámek 9:30–13:00

9:30 hudba flétny
9:40 dobová hudba Milvus
9:50 kejklíř Rudy Harden

10:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU
přivítání průvodu, bubenická show, šermířské souboje, přivítání průvodu představiteli města, zdravice císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi

11:00 odjezd Královského průvodu
11:00 dobové tance Lukretia
11:10 dobová hudba Milvus
11:20 Gladius – turnaj Blaničtí rytíři
11:30 loutkové divadlo – pohádka
12:10 kejklíř Rudy Harden
12:25 dobová hudba Milvus
12:35 historické tance Lukretia
12:45 kejklíř Rudy Harden

 Beroun – náměstí 12:00–17:00

12:00 dobové tržiště, předvádění řemesel s dílničkami
kořenářka, svíčkařka, písař, dráteník, caletnictví, mlynář, krajkářka, nožíř, řezbář, kovář, přadlena, keramika (Muzeum Berounské keramiky)

13:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU
přehlídka praporů, bubenická show, přivítání průvodu představiteli města, zdravice císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi

13:30 rytířský turnaj SHŠ Lepus
14:20 velká papírová bitva o hrad pro děti
15:00 odjezd Královského průvodu
15:15 komentovaná vycházka Berounem s průvodkyní Muzea Českého krasu, začíná se u Jenštejnského domu, Husovo náměstí čp. 87 (Muzeum Českého krasu) a končí se u Muzea berounské keramiky
16:15 pohádka O Budulínkovi v zahradě Muzea berounské keramiky

 Tetín – centrum 14:00–18:30

13:00 jarmark a foto koutek u stánku Muzea Tetín
15:00 vernisáž výstavy Soukromý vesmír (Petr Hejný) v kostele sv. Jana Nepomuckého (Sdružení sv. Ludmily)
15:45 vystoupení dobové hudby Miritis
16:45 vystoupení kejklíře Filipa

17:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU
zdravice dětí (sbor Tetínské hlásky), zdravice rychtáře, císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi
bubenická show, dobové tanečnice a rytířský trunaj na počest císařovny (SHŠ Alotrium)

18:00 hostina, čili opékání buřtů v táboře královské gardy s rytíři i panoši, ke které bude hrát dobová hudba Miritis

Neděle 4. 6. 2023

Srbsko – Camp Srbsko 14:00–16:00

12:00 dobové řemeslné stánky
dráteník, keramika, ražba mincí, kořenářka a krajkářka, u vybraných stánků si i návštěvníci budou moci vyzkoušet svou zručnost
13:00 sokolník – ukázka práce s dravci
13:15 hod sekerou, střelba z luku

14:00 PŘÍJEZD KRÁLOVSKÉHO PRŮVODU
zdravice rychtáře, císařovny Elišky, vévody Štěpána a arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi
přehlídka praporů, bubenická show, rytířské souboje, dobové tance

15:00 rytířský turnaj SHŠ Lepus
15:30 ukázka práce sokolníka
15:45 velká papírová bitva o hrad pro děti

Prosíme diváky, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost od jezdců, vozů a celého průvodu kvůli vlastní bezpečnosti.  Autorem fotografií je Roman Albrecht.

Beroun, Králův Dvůr,
Tetín, Srbsko
Vstupné
Zdarma