Návrat zvonu a Jiřské pouti

Obec Suchomasty srdečně zve na 1. znovuobnovenou Jiřskou pouť v Suchomastech, uspořádanou u příležitosti návratu zvonu Prokop odlitého v roce 1517 pro zvonici na Borku, který se do obce vrací po 30 letech.

Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program, který bude zahájen v 10:00. Vystoupí žáci MŠ a ZŠ, stánkový prodej a workshopy v areálu školy budou k dispozici po celou dobu trvání akce. Na děti budou čekat pouťové atrakce v areálu sokolovny a sportovní aktivity na sportovišti v areálu školy.

Zvon, který byl odlit v roce 1517 a který se po 30 letech navrátí do zvonice v Borku po slavnostním odhalení vystaven před vchodem do budovy školy, aby si jej mohli návštěvníci prohlédnout.

Suchomasty 135
267 22 Suchomasty
Poloha