Paleontologická a geologická vycházka po lokalitách Joachima Barranda

Nenechte si ujít komentovanou vycházku po lokalitách zkoumaných Joachimem Barrandem, která se koná pod záštitou Informačního střediska CHKO Křivoklátsko – Křivoklát u příležitosti Evropského dne chráněných území na Křivoklátsku.

V chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko leží světově známé naleziště trilobitů, ramenonožců, ostnokožců i dalších živočichů, o jejichž výzkum se velkou měrou zasloužil francouzský badatel Joachim Barrande, který zde působil v první třetině 19. století.

Komentovaná vycházka se uskuteční v sobotu 3. června od 9:00 do 15:00 hodin, sraz účastníků bude v 9:00 v Informačním středisku CHKO Křivoklátsko – Křivoklát. Provádět bude Prof. RNDr. Oldřich Fatka, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Václav Micka z Triloparku Praha.

Účast je nutno objednat předem na telefonním čísle +420 313 558 101 nebo na e-mailu proskova16@seznam.cz.

313558101
Křivoklát  82
27023 Křivoklát
Poloha