Výstava Mezisvěty (3XHAMPLOVI)

Výstava s názvem Mezisvěty (3XHAMPLOVI) prezentuje tvorbu členů rodiny Hamplovy. Vernisáž se bude konat 27. 6. od 17:00 a vystoupí žáci ZUŠ Hořovice.

Výstava Mezisvěty (3XHAMPLOVI) v Galerii Starý zámek v Hořovicích, představuje tvorbu Akad. mal. Petra Aloise Hampla, jeho syna Petra Hampla a jeho ženu Petru Hamplovou. Petr Alois Hampl v loni oslavil osmdesáté narozeniny. Na výtvarnou scénu vstoupil od 60. let minulého století. Věnuje se malířství a je uznávaným grafikem. Jeho syn Petr Hampl patří ke generaci malířů, která vystudovala na přelomu tisíciletí. Na výstavě návštěvníci mohou vidět zejména jeho práce z posledních let. Petra Hamplová se věnuje práci se sklem. Na výstavě představí své skleněné závěsné objekty.

MgA. Petr Hampl se věnuje malbě, restaurování a mozaice. Malbu vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u p. prof. Pavla Nešlehy. Kromě malby se věnuje restaurování nástěnných maleb, restaurování mozaik a tvorbě autorských mozaik. Techniku mozaiky vyučuje na výtvarných kurzech.
K vidění bude poslední tvorba Petra Hampla. Tématem těchto obrazů jsou květy a jejich rubínová barevnost. Soubor těchto obrazů vznikal v posledních letech. Jedná se o klasické téma Memento mori. Květ je v tomto případě metaforou času, lásky, rození a smrti. Některé rubínové květy mají až kosmický rozměr – Konstrukce rubínového květu, Rosa Coeli, zároveň připomínají tělesné orgány, tkáně, nebo sliznici. Pronikají pod povrch pokožky a otevírají nový vesmír mikrokosmu.

BcA. Petra Hamplová se věnuje práci se sklem už od svých studií na sklářské škole v Železném Brodě. Od roku 2014 představuje své skleněné šperky pod značkou Skryté světy. Petra Hamplová pracuje se sklem, které taví u sklářského hořáku. Tažením a tvarováním žhavého skla vytváří křehké křivky, které skládá do abstraktních kompozic. S odtahy pracuje jako s předem připravenou lineární kresbou, ze které vytváří prostorové koláže. Z tyčového skla také vine skleněné perle. Vinuté perle sestavuje do šperků. Když vytváří šperk, nepracuje podle návrhu, ale podle náhodného výběru, a to samé se odehrává při vzniku prostorových kreseb.

Akad. mal. Petr Alois Hampl studoval na Akademii výtvarných umění v ateliéru graficko-malířské speciálky u prof. V. Tittelbacha a L. Čepeláka. V roce 1967 absolvoval cyklem grafických listů s námětem „Stvoření světa – rajská zahrada.“ Věnuje se grafické tvorbě, kterou střídá s malbou a tvorbou objektů.
Obsahově se tvorba autora pohybuje v oblasti poetického realismu až symbolismu se silným důrazem na figurální studie dle modelu. Používá techniku olejomalby s pastelovou barevností připomínající fresku. V grafice pracuje technikou čárového leptu doplněnou akvatintou. Od 70. let se též zabýval restaurováním s licencí na obor užité umění – dekorativní malba, polychromie, štukolustro, sgrafito a zlacení. V současné době se mimo jiné zabývá grafickou tvorbou Ex libris. Námětem jsou figurální motivy, vytvořené technikou leptu a akvatinty v malém formátu někdy s použitím barvy a soutiskem dvou desek. Je členem Jednoty umělců výtvarných a Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR.

+420 732 512 821
Vrbnovská 30/1
268 01 Hořovice
Poloha