Výstava Střední Čechy – kolébka národních patronů

Muzeum Českého krasu v Berouně představuje na výstavě „Střední Čechy – kolébka národních patronů“ světce, kteří žili před zhruba deseti staletími a podíleli se na formování českého státu a kultury.

Putovní výstavu připravil v roce 2019 z podnětu spolku Svatá Ludmila 1 100 let ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně PhDr. Zdeněk Kuchyňka ve spolupráci s fotografem Mgr. Stanislavem Boloňským a se Středočeským muzeem v Roztokách.

Výstava návštěvníka nejprve uvádí do problematiky středních Čech v raném středověku. Dále seznamuje vždy nejprve s životem a pak s rozvojem a podobami uctívání jednoho ze čtveřice prvních českých světců: Ludmily, Václava, Vojtěcha a Prokopa. Všechny tyto významné osobnosti českého středověku vzešly ze středních Čech. Krátké průvodní texty nabízejí v závěru výstavy i základní seznámení se středočeskými lokalitami, které se k životu sv. Ludmily a dalších svatých osobností pojí (Budeč, Chotouň, Levý Hradec, Mělník, Sázava, Tetín aj.).

V berounské muzeu budou výstavní panely s texty doplněny o trojrozměrné ukázky dobových předmětů a oděvů. Pro školy budou připraveny pracovní listy.

+420 311 624 101
Husovo nám. 87 266 01 Beroun
Vstupné
Základní
40
Snížené
20
Rodinné
90
Poloha