• TOP

Hrad Karlštejn

Turistická dominanta, kterou zná takřka celý svět, to je Karlštejn. Majestátní hrad, který nechal ve středověku vystavět Karel IV., získal svou dnešní ikonickou podobu při rekonstrukci na konci 19. století.

Stavba hradu započala v roce 1348 na pokyn českého krále a římského císaře Karla IV. Místo bylo zvoleno poblíž Prahy na vápencovém skalním ostrohu, který se nacházel nedaleko od ústí hlubokého údolí do nivy Berounky. První etapa výstavby hradu byla dokončena patrně již v roce 1355 a od této doby na hradě pobýval sám císař a dohlížel na další stavební práce a výzdobu interiéru. Hrad byl plně dokončen o 10 let později, kdy došlo k vysvěcení kaple sv. Kříže ve Velké věži.

Hrad byl Karlem IV. postupně budován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů. Jako hlavní pokladnice a místo úcty ke křesťanské víře byla určena kaple sv. Kříže – komnata vyzdobená dekorem z drahokamů a zlata se 130 deskovými obrazy od Mistra Theodorika. Na své obrazy namaloval světce a světice, kteří měli strážit královský poklad. Dodnes se dochovalo 129 těchto obrazů.

V průběhu husitských válek byly na Karlštejn převezeny i české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami setrvaly skoro 200 let, až do stavovského povstání.

Stavebních úprav se hrad dočkal v minulosti hned několikero. Zanedlouho po svém vzniku došlo v roce 1480 k pozdně gotickým úpravám, v polovině 16. století k renesančním na pokyn samotného Rudolfa II. Nejzásadnější z nich však proběhla až v 19. století. Hrad byl podle plánů známého architekta Josefa Mockera upraven v duchu purismu, tedy do původní gotické podoby v dobovém pojetí konce 19. století.

Hrad Karlštejn je jednou z nejdéle zpřístupněných památek u nás, otevřen pro veřejnost je již od roku 1905.
Karlštejn 172 267 18 Karlštejn
+420 311 681 617
Otevírací doba
Otevírací doba a stejně tak vstupné se liší dle jednotlivých okruhů. Více informací na webových stránkách hradu.
Poloha