Kostel Povýšení sv. Kříže v Nižboru

Barokní kostel Povýšení sv. Kříže v Nižboru, je součástí zdejšího zámku patřícího k významným památkám v regionu.

V místech původní gotické kaple zasvěcené křesťanské mučednici sv. Kateřině, byla v roce 1724 postavena současná zámecká kaple, od roku 1857 se jedná o farní kostel Povýšení sv. Kříže. Nynější kostel dostal svůj název podle nálezu kříže z husitského období, který zde byl během hloubení základů nalezen.

Současný barokní kostel přiléhající k jižní straně nižborského zámku je jednolodní, obdélníkovou stavbou se dvěmi bočními kaplemi, čtvercovým presbytářem a malou sakristií. Stavba je osvětlena jedním vitrážovým a čtyřmi jednoduchými segmentovými okny.

Interiér kostela je zčásti barokní a zčásti rokokový. Dominantou výzdoby je hlavní oltář s rokokovým obrazem Sv. Kříže z roku 1897 a sochami významných světců – první české mučednice sv. Ludmily, knížete sv. Václava a Nejsvětější trojice. Autorem těchto děl, stejně jako obrazů na bočních oltářích a v chrámové lodi, je Jan Kroupa, známý autor podobizen a četných oltářních obrazů v okolí Nižboru, Zbirohu a Křivoklátska. Zajímavé jsou také varhany pocházející z přelomu 18. a 19. století s rokokovou skříní a klasicistním dekorem.

TIP: Zámek v Nižboru je možné navštívit, nachází se zde totiž Informační centrum keltské kultury, které vás seznámí s historií Keltů u nás a nedalekým oppidem Stradonice.

Poloha