• PARTNER

Křivoklátsko

Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko leží jen několik málo kilometrů od Prahy, přitom však jde o jednu z nejzajímavějších krajin nejen v Česku, ale v celé Evropě. V roce 1977 ji proto také UNESCO zařadilo mezi biosférické rezervace v rámci programu Člověk a biosféra. O rok později Křivoklátsko získalo statut chráněné krajinné oblasti (CHKO).

Rozloha oblasti činí 628 km², čímž se CHKO řadí tak mezi deset největších v České republice. Díky bezprostřední blízkosti hlavního města sem v minulosti s oblibou vyráželi na lov čeští panovníci a šlechta. A díky tomu se v místních lesích nikdy příliš netěžilo dřevo a porosty zůstaly pozoruhodně neporušené.

Přes šedesát procent plochy pokrývají lesy, což významně překračuje průměr v České republice.  Lesy jsou převážně listnaté nebo smíšené. Z jehličnatých stromů se zde vyskytuje hlavně smrk ztepilý, borovice lesní a modřín opadavý. Mezi listnatými stromy dominuje buk lesní a dub zimní i letní. Narazíte zde i na vážně ohroženou dřevinu tis červený. Odhadem jich zde roste přes pět tisíc.

Charakter CHKO Křivoklátsko významně určuje řeka Berounka. Již po tisíciletí si zde razí cestu hlubokým údolím, vytváří dramatické kaňony, meandry a říční terasy.

Křivoklátsko poskytuje domov mnoha ohroženým zástupcům živočišné říše. Konkrétně zde žije 20 kriticky ohrožených, 37 silně ohrožených a 44 ohrožených druhů živočichů.

Za samostatnou zmínku stojí ptáci. Můžete zde pozorovat 120 druhů, kteří zde přímo hnízdí a 35 ptačích druhů na průtahu. Křivoklátsko tak patří mezi význačný ptačí území Evropy.

Nejvyšším bodem Křivoklátska je vrch Těchovín (616 m n. m.). Kopcovitý reliéf přitahuje návštěvníky z celé republiky. K nejoblíbenějším výletním destinacím se řadí například Skryjská jezírka, zřícenina hradu Týřov, nebo hrad Křivoklát. V létě a na podzim do křivoklátský lesů vyrážejí zapálení houbaři, na řece Berounce plují vodáci a hustá síť cyklotras je rájem pro všechny, kteří nejraději poznávají krajinu ze sedla kola.

Správa CHKO Křivoklátsko Zbečno 5 270 24 Zbečno
Poloha