Kostel sv. Ludmily a kostel sv. Kateřiny na Tetíně

Známý barokní kostel sv. Ludmily a románský kostel sv. Kateřiny tvoří dvojkostelí, které je jednou z dominant obce Tetín.

Kostely sv. Ludmily a sv. Kateřiny se nacházejí v malebné vesničce Tetín, pouhé 2 kilometry od Berouna. Tetín je považován za jednu z nejstarších obcí u nás. Její počátky jsou v mnoha pověstech spojovány již s Krokovou dcerou Tetou, podle níž získala svůj název. Mnohem významnější je však spojení obce s první doloženou českou kněžnou, manželkou knížete Bořivoje, Ludmilou.

Barokní kostel sv. Ludmily se nachází v jihovýchodním rohu návsi a se svojí historií sahající až do 80. let 17. století je nejmladším ze tří místních kostelů. Byl postaven na místě gotické svatyně ze 14. století. Interiér kostela je jednolodní s plochou klenbou a polokruhovými okny po obou stranách. Jeho dominantou je kamenný oltář postavený v barokním stylu, uprostřed kterého se nachází obraz na plátně od neznámého malíře znázorňující jak sv. Ludmila a kněz Kaich vyučují sv. Václava. U pilířů po stranách je umístěna oltářní menza s kamenem, na němž měla být dle pověstí kněžna usmrcena.

V těsné blízkosti se nachází románský kostel sv. Kateřiny, který byl postaven koncem 12. století. Ten byl původně zasvěcen sv. Ludmile a dodnes je považován za hlavního nositele svatoludmilské úcty. Kostel je unikátní především díky motivu dvou hadů na románském portálu.

Místní pověst říká, že se k sobě oba kostely postupně přibližují a až se přiblíží úplně, nastane soudný den.

Zajímavostí k vidění je i barokní mariánský sloup od sochaře Františka Brayera, které se nachází v prostranství před kostely či socha sv. Ludmily od Josefa Maxe. Ta je známá pro svůj nápis na podstavci sochy: „Svatá Ludmilo, oroduj za nás“.

TIP: Kostely sv. Ludmily a sv. Kateřiny je možno si prohlédnout v rámci průvodcovské služby, která v obci funguje. Rovnou ale můžete kostely navštívit prostřednictvím virtuální prohlídky – kostel sv. Ludmily, kostel sv. Kateřiny.

Poloha