Kostel sv. Petra na Křivoklátě

Novogotický kostel sv. Petra stojí jen necelých 600 metrů od proslulého hradu Křivoklát. Byl založen českým králem Vladislavem II. Jagelonským a vysvěcen společně se zdejší hradní kaplí již v roce 1522.

Kostel v průběhu času přestával kapacitně stačit a tak byl celkem dvakrát rozšiřován. Nejprve v první polovině 18. století, kdy došlo k jeho barokní přestavbě. Druhé přestavby se ujal na konci 19. století významný český architekt Josef Mocker, který se podílel na rekonstrukci jak hradu Křivoklát, tak hradu Karlštejn. Kostel dostal svou novogotickou podobu .

Kostel má obdélníkovou loď, ke které je západně připojena kostelní věž a na východě presbytář. Ten je dodnes z větší části, zejména v interiéru, dochován v pozdně gotické podobě. Významným prvkem je znak knížecí rodiny Fürstenberků, donátorů stavby, který se nachází nad hlavním vchodem.

Kostel tvoří dominantu Amalína, tedy horní části dnešního městyse Křivoklátu.

Poloha