Lesní hřbitov Nový Jáchymov

Unikátní hřbitov z první poloviny 19. století umístěný v lese je místem ticha a řemeslné umělecké krásny litinových náhrobků a křížů.

Lesní hřbitov v Novém Jáchymově byl v roce 1831 založen Františekem Nittingerem (1768–1839), který v té době působil jako dvorní rada Křivoklátského panství rodu Fürstenbergů. Na hřbitově jsou pochovány jak význačné osobnosti z doby rozmachu a provozu místních železáren, sléváren a těžby železné rudy, tak i další občané Nového Jáchymova a okolních obcí. Řada hrobů je zdobena vysoce umělecky hodnotnými litinovými kříži, pomníky a náhrobními deskami, zhotovenými ve zdejších železárnách a slévárnách. V centrální části hřbitova se nachází mohutný litinový kříž s korpusem Krista.

Hřbitov je dodnes aktivně využíván k pohřbívání a je volně přístupný veřejnosti. Vedle moderních náhrobků jsou na něm staré a historicky cenné náhrobky a kříže, které jsou soustředěny především v zadní části hřbitova. Jsou převážně litinové, zřejmě zhotovené v místní huti, některé v kombinaci s kamennými prvky a některé kamenné.

Krátce před smrtí sepsal František Nittinger poslední vůli, v níž ustanovil, aby při pohřbu z domu v Praze, který obýval, byl "vykonán výkrop podle ritu katolického", a poté "aby v noci bez jakéhokoliv pochodňového průvodu nebo vyzvánění byl dovezen na hřbitov do Nového Jáchymova, a tam uloženo do hrobu čtyřiadvaceti chudými, z nichž každý za prokázání poslední služby svému pánovi bude odměněn jedním zlaťákem".
Poloha