Lom Alkazar

Stěnový etážový lom na levém břehu Berounky, napůl cesty z Berouna do Srbska, začal vznikat v roce 1908. Původně měl být jen zdrojem vápence, ale do historie se významně zapsal i jinak.

Od založení na konci první dekády dvacátého století až do příchodu nacistů to byl obyčejný vápencový lom pražsko-železářské společnosti. Druhá světová válka pro něj ale našla úplně jiné využití. Měly tu vzniknout postupně hned dvě nacistické podzemní továrny. Naštěstí se tak nestalo. Rozsáhlý systém podzemních štol ale v padesátých letech minulého století posloužil tehdejšímu režimu k jinému účelu. Stal se z něj sklad radioaktivního odpadu. I to už je naštěstí minulost. Dnes je Alkazar především místem aktivního odpočinku. Končí u něj tři kilometry dlouhá asfaltová in-line dráha z Berouna, hojně je využívám horolezci, jeskyňáři a rádi se tu zastaví na své plavbě vodáci. Často zde také rozbalí natáčecí techniku filmové či televizní štáby. Většinou zahraniční.

TIP: Kousek pod Alkazarem se do Berounky vlévá potok Kačák. Když se vydáte proti jeho proudu, dojdete po necelých čtyřech kilometrech do Svatého Jana pod Skalou. A to je magické místo, které rozhodně stojí za návštěvu.

Poloha