Městské muzeum v Žebráku

Městské muzeum v Žebráku najdete v budově bývalé školy na hlavním žebráckém náměstí. Můžete se těšit na dvě stálé expozice – Z dějin města ŽebrákuGalerie Jaroslava Hněvkovského. Krom toho vás vždy čeká jedna sezónní výstava.

Muzeum Hořovicka bylo založeno roku 1925 a od roku 1988 je pobočkou Muzea Českého krasu. Nachází se zde dvě stálé expozice doplněné o jednu sezónní výstavu.

Stálá expozice Z dějin města Žebráku představuje historii města, vývoj zdejších řemesel a seznamuje s významnými rodáky bratry Janem a Vojtěchem Nejedlými a básníkem Šebestiánem Hněvkovským.

V Galerii Jaroslava Hněvkovského je instalována stálá výstava tohoto umělce, doplněná fotografiemi a skicami. Jaroslava Hněvskovského označovaného jako „Malíř Indie“ v tvorbě zásadně ovlivnila cesta na Cejlon a do Indie, na níž se vydal roku 1909 s malířem Otakarem Nejedlým.

Narodil  se 10.dubna 1884 v Žebráku, po studiu se stal geodetem. Zemřel v Praze 8. června 1956.

Náměstí 89 267 53 Žebrák
+420 601 374 247
Vstupné
Základní
60
Snížené
40
Rodinné
120
Poloha